Drukuj Zamknij
/

Artykuł pochodzi z portalu pulshr.pl


Członkowie zrzeszeni w Polskim Forum HR zaobserwowali pozytywne trendy na polskim rynku pracy w pierwszym kwartale 2015 r.


Praca tymczasowa

W pierwszym kwartale 2015 r. agencje członkowskie PFHR zatrudniły łącznie ponad 123 tys. pracowników tymczasowych, co w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku daje nam wzrost na poziomie aż 24 proc. W pierwszym kwartale 2014 roku wzrost rok do roku był dwukrotnie mniejszy i wyniósł 12,55 proc. Liczba etatów na których zostali zatrudnieni wyniosła 60 tys. (wzrost rok do roku 15,55 proc.) co oznacza, że każdy pracownik w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. przepracował średnio ok. 20 godzin tygodniowo.

Zauważalnie wzrosła liczba pracowników z grupy 50+, w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku aż o 27,12 proc. - obecnie stanowią oni co prawda 8 proc. pracowników zatrudnionych przez agencje, ale widać większą otwartość i zainteresowanie pracą tymczasową osób z tej grupy wiekowej. Nie słabnie przy tym obecność osób młodszych, do 26 roku życia (blisko 40 proc. ogółu zatrudnionych pracowników tymczasowych, wzrost prawie o 17 proc. rok do roku). Struktura płciowa również pozostaje niezmienna - wśród pracowników tymczasowych przeważają mężczyźni (53 proc.), kobiety odpowiednio 47 proc.Coraz więcej umów o pracę

Cieszy natomiast zdecydowanie większa popularność umów o pracę zawiązywanych przez agencje z pracownikami tymczasowymi oraz równocześnie spadek w wykorzystywaniu umów zleceń. Już ponad 92 proc. umów stosowanych przez firmy członkowskie PFHR dla pracowników tymczasowych to tradycyjne umowy o pracę. Firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniają blisko 40 proc. wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce.

 

Rekrutacje stałe

Pracodawcy przekonali się, że bezrobocie oscylujące na poziomie ok. 11 proc. nie jest już dłużej wentylem bezpieczeństwa gwarantującym natychmiastową sukcesję na wakujących stanowiskach. Paradoksalnie, mimo wielu kandydatów na rynku, przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z problemem deficytu odpowiednich kwalifikacji, nie tylko tych niszowych i rzadkich. Z pomocą przychodzą prywatne agencje zatrudnienia, wyspecjalizowane w rekrutacjach stałych. W pierwszym kwartale 2015 roku agencje członkowskie PFHR odnotowały obroty w tym zakresie na poziomie 16,2 mln zł, co nie jest już tak dużym skokiem jak w relacji 1Q roku 2013 do roku 2014 (wzrost rok do roku o 2,48 proc. w 1Q 2015), ale rozwija się równomiernie, utrzymując się na stabilnym poziomie.

 

Delegowanie

W pierwszym kwartale 2015 roku agencje PFHR działające w obrębie cross boardingu odnotowały wzrost na poziomie 9,9 proc. Co ciekawe obroty firm członkowskich w zakresie rekrutacji międzynarodowych spadły o 1,68 proc. w porównaniu do roku poprzedniego (najchętniej zatrudniani w produkcji - 55 proc. i w usługach - 27 proc.). Równowagę w tym temacie zapewniło delegowanie w ramach pracy tymczasowej, tutaj zaobserwowaliśmy wzrost o 11,35 proc. i przewagę zatrudnienia w sektorze produkcyjnym.