aktualności

Polski rynek pracy staje się coraz bardziej otwarty na wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych. Jest jednak wiele do zrobienia, gdyż obecnie pracuje zaledwie co piąty niepełnosprawny. Szansą może być dynamicznie rozwijający się w Polsce sektor centrów usług biznesowych.

 

- Coraz więcej firm korzysta z outsourcingowego wsparcia dla swojej działalności. Centra usług funkcjonują na polskim rynku od dłuższego czasu, ale dopiero od niedawna wyrosły na istotną szansę dla osób, które chcą wystartować na rynku pracy lub wrócić do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie. Szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych ważny jest komfort pracy biurowej. Otwarta przestrzeń i codzienny kontakt z ludźmi oraz elastyczne warunki zatrudnienia pozwalają na przełamywanie barier i zdobywanie doświadczenia - mówi Cezary Lewiński, Dyrektor Zarządzający Sales Concept S.A., firmy która zarządza centrami usług w całej Polsce.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce wzrasta z roku na rok, obecnie wynosi 22,4%. Polskie statystyki odbiegają jednak od średniej krajów członkowskich UE, która przekracza 47%. Kampanie społeczne i zabiegi legislacyjne przyczyniają się do zmiany myślenia o funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. - Dzięki tym procesom pracodawcy przekonują się o tym, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest mniej problematyczne niż mogłoby się wydawać, wręcz przeciwnie, często pozwala na pozyskanie cennego pracownika, który skutecznie realizuje wyznaczone cele zawodowe. Z kolei osoby niepełnosprawne są coraz bardziej świadome korzyści wynikających z podjęcia aktywności zawodowej i realizują działania zmierzające do podnoszenia swoich kompetencji. A z drugiej strony, również ich współpracownicy i pracodawcy szybko porzucają ewentualne stereotypy dotyczące niepełnosprawnych w pracy. Znamy to od podszewki, gdyż sami w obrębie naszych struktur staramy się zatrudniać jak największą liczbę osób niepełnosprawnych - komentuje Karolina Serwańska, Prezes Spółdzielni Socjalnej Giełda Pracy, która zajmuje się aktywizacją osób niepełnosprawnych i innych grup o utrudnionym dostępie do rynku pracy.

 

Wsparciem dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem zawodowym mogą służyć stowarzyszenia i fundacje, ale nie wolno zapominać również o wyspecjalizowanych agencjach zatrudnienia, których działania mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i zdefiniowanie kompetencji zawodowych. - Niezbędne jest poznanie aspiracji i możliwości osoby chcącej podjąć pracę. Często w rozmowie z doradcą zawodowym okazuje się, że niepełnosprawny może wykonywać pracę, która wydawała mu się nieosiągalna. W niektórych przypadkach z kolei okazuje się, że konieczne jest doszkolenie oraz przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb przyszłego pracownika - tłumaczy Jarosław Witkowski, Dyrektor Zarządzający A-Trybut Polski HR, agencji specjalizującej się w rekrutacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także prowadzącej rekrutacje do centrów usług biznesowych.

 

Rośnie również świadomość pracodawców w kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Otrzymują wartościowego pracownika, często o wysokich kwalifikacjach, a na dodatek pracownika lojalnego. - W przypadku rekrutacji do pracy w contact center najważniejszym wymogiem stawianym przed kandydatami są umiejętności interpersonalne, szczególnie zdolność do nawiązywania kontaktów i rozmowy. Nie oznacza to jednak, że każdy zatrudniony jest od samego początku specjalistą ds. dyplomacji czy negocjacji handlowych. Specyfika pracy pozwala jednak na szybkie wypracowanie tych kompetencji. Nasza firma obecnie zatrudnia około 60 osób niepełnosprawnych w placówkach na terenie całego kraju. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wielu moich współpracowników zyskało pewność siebie i zdolność do walki o własne interesy. Praca, u której podstaw leżą relacje międzyludzkie determinuje życie codzienne i pozwala otworzyć się na drugiego człowieka. W tym roku chcemy wzmocnić nasze centra zatrudniając dodatkowo ok. 300 osób w tym co najmniej 100 niepełnosprawnych - mówi Cezary Lewiński z Sales Concept.

 

 

O FIRMIE

Grupa Kapitałowa Loyd S.A. powstała w odpowiedzi na ekspansywny rozwój wcześniejszych, projektów inwestycyjnych. LOYD S.A. w ramach struktury holdingowej skupia spółki operujące głównie w sektorze HR, BPO, Contact Center i HORECA. Operuje wokół inwestycji i zarządzania aktywami. W strukturze Grupy znajduje się Polski Holding Rekrutacyjny S.A., Shangri La S.A., Sales Concept S.A oraz Loyd Shared Services.

 

Spółdzielnia Socjalna Giełda Pracy to społecznie użyteczna forma działalność gospodarczej. Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i doradztwa gospodarczego dla osób prywatnych i firm oraz instytucji z terenu Małopolski, zainteresowanych zatrudnianiem i tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia podejmuje również szereg działań w środowisku lokalnym, głównie związanych z aktywizacja społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W chwili obecnej w Spółdzielni pracuje 10 osób - w tym 9 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER