aktualności

 

Już po raz dziesiąty kapituła konkursu Lodołamacze wybrała firmy, instytucje z Małopolski najbardziej angażujące się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

 

W tym roku statuetki rozdano w trzech kategoriach: Zatrudnienie chronione, Otwarty rynek oraz Instytucja. II miejsce i srebrny medal odebrał Jarosław Witkowski Prezes Zarządu A-Trybut Polski HR S.A."Medal, jaki otrzymaliśmy jest dowodem na to, że praca jaką wykonujemy ma znaczenie a człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy" - zauważył na gali Jarosław Witkowski, Prezes Zarządu A-Trybut Polski HR S.A.

 

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

 

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest X edycja.