aktualności

Zarząd Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S. A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23.07.2012 r. Spółka objęła 76% (76 udziałów) udziałów w nowo powołanej spółce Polski HR - Finance Banking & Insurance Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Inwestycja kapitałowa Spółki w powyższy podmiot jest elementem realizacji przez emitenta polityki rozwoju w drodze działań akwizycyjnych w zakresie pozyskiwania do portfela Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. podmiotów działających w sektorach pracy tymczasowej i w obszarze świadczeniu usług outsourcingu procesów biznesowych.

 WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER