aktualności

Andrzej Borcz, Dyrektor Zarządzający Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego nabył 12 Listopada 1 300 000 akcji serii B PHR S.A. Przysługująca mu liczba głosów wynosi 2 000 000 i stanowi 14,54 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER