usługi

/
/
Leasing pracowników przemysłu ciężkiego

CO TWOJA FIRMA MOŻE ZYSKAĆ?

Efektywne rekrutacje

Sprawnie i szybko znajdziemy pracowników z właściwymi kwalifikacjami.

Optymalne zatrudnienie

Zatrudniasz pracowników w zależności od potrzeb, bez konieczności wiązania się z nimi na stałe.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Jeśli zatrudniony pracownik zrezygnuje, dzięki unikalnej bazie kandydatów ATENA błyskawicznie dostarczymy następnego.

Niższe koszty

Obniżasz koszty pracy oraz eliminujesz wydatki na rekrutację i czynności administracyjne.

DLA KOGO?

Masz trudność ze znalezieniem pracowników o określonych kwalifikacjach

Jeśli masz problemy z rekrutacją fachowców, zdaj się na nas. Dzięki wiedzy i doświadczeniu znajdziemy dla Twojej firmy właściwych ludzi.

Twoją firmę dotykają okresowe wahania produkcji

Bez konieczności zatrudniania na stałe dodatkowych pracowników zrealizujesz zwiększoną liczbę zleceń

Chcesz obniżyć koszty i zwiększyć rentowność

Leasing pracowniczy to uznane narzędzie pomagające ograniczać koszty pracy w firmach w całej Europie.
Dzięki Polskiemu HR wdrożysz je z sukcesem w swojej organizacji, co przyniesie bezsporne korzyści w postaci niższych kosztów.

Oczuwasz skutki dużej rotacji pracowników

Pomożemy ci sprawnie zastępować odchodzących pracowników, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało płynnie i bez przestojów.WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER